Projekt Digitalizace podpořený Evropskou unii

Projekt Digitalizace společnosti DAKLS s. r. o.

Cílem projektu Digitalizace a výrazné zefektivnění vnitropodnikových procesů v celé firmě, především expedice, skladování, prodeje a nákupu. Cílem projektu je také mít ERP/WMS který je otevřený další vývojovým úpravám a automatizaci dílčích procesů a úkolů v rámci naší firmy.